ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής, “Πολιτική Δεδομένων ή Πολιτική Απορρήτου”) διέπει τον τρόπο με τον οποίο η intographics™ συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (εφεξής, “Χρήστες”) που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.intographics.gr (εφεξής, “Ιστοσελίδα”).


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Δεδομένων αυτή, είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική Δεδομένων αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες της θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:


Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας
Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Χρήστες με ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όταν οι χρήστες επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας, εγγράφονται σε αυτήν, συμπληρώνουν μια φόρμα, απαντούν σε μια έρευνα και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες , τα χαρακτηριστικά ή τους πόρους που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας.

Μπορεί να ζητηθεί από τους Χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από Χρήστες ΜΟΝΟ όταν μας υποβάλουν οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες.

Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνούνται την παροχή προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης, με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες σχετικές με την Ιστοσελίδα.

Επίσης οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν την διαγραφή όλων των στοιχείων που έχουμε συλλέξει για αυτούς.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης:

Μπορούμε να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους Χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα μας.

Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης των χρηστών με την Ιστοσελίδα μας, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Cookies του προγράμματος περιήγησης:


Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί “cookies” για να βελτιώσει την εμπειρία των Χρηστών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ορίσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού να αρνηθεί τα cookies ή να σας ειδοποιήσει κατά την αποστολή των cookies. Σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Περισσότερα για τα Cookies στην Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις συλλεγμένες πληροφορίες:


Η intographics™ μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Για να τρέξει και να λειτουργήσει η Ιστοσελίδα μας
– Να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση και η εμπειρία των Χρηστών
– Οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών και τις ανάγκες υποστήριξης πιο αποτελεσματικά.
 – Προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών
– Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνολικά τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι Χρήστες μας ως ομάδα τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μας.
 – Να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας.
– Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια που παρέχετε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 – Για να προβάλλετε μια προσφορά, έναν διαγωνισμό, μια έρευνα ή άλλο χαρακτηριστικό της Ιστοσελίδας.
– Για να στείλουμε πληροφορίες χρηστών που συμφώνησαν να λάβουν σχετικά με θέματα που πιστεύουμε ότι θα τους ενδιαφέρουν.
 – Για την αποστολή περιοδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 – Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή πληροφοριών χρήστη και ενημερώσεων σχετικά με την παραγγελία τους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να απαντήσει στα ερωτήματά τους, ερωτήσεις και / ή άλλα αιτήματα.
– Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς:
(Συμφωνείτε ότι η Ιστοσελίδα μας θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό περιεχόμενο αναφορικά με τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα να ζητήσετε την διαγραφή και καταστροφή των στοιχείων που σας αφορούν.


Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας:


Εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, των πληροφοριών συναλλαγής και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών:


Δεν πωλούμε, εμπορεύουμε ή ενοικιάζουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης των χρηστών σε άλλους. Μπορεί να μοιραστούμε γενικές συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους επισκέπτες και τους χρήστες με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, τους έμπιστους συνεργάτες και τους διαφημιζόμενους για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία:


Εάν ο χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί στη λίστα αλληλογραφίας μας, θα λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενημερώσεις της εταιρείας, ενημερώσεις, σχετικές πληροφορίες προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες που βρίσκονται στο κάτω μέρος των e-mail ή να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και να ζητήσει την διαγραφή του.


Διαδικτυακοί τόποι τρίτων:


Οι χρήστες μπορούν να βρουν διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας που συνδέεται με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των συνεργατών μας, των προμηθευτών, των διαφημιζόμενων, των χορηγών, των δικαιοπαρόχων και άλλων τρίτων. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους που συνδέονται με ή από την Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ιστότοποι ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορεί να αλλάζουν διαρκώς.

Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τις πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή περιήγηση σας σε αυτούς.