ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.intographics.gr (εφεξής και: Ιστοσελίδας μας ή Ιστοσελίδα μας) και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, e-book, κ.λ.π.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης intographics™ διαφημιστική και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της intographics™. 

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας η επιχείρηση μας θα κινηθεί νομικά για να εξασφαλίσει και να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η intographics™ δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας μας ούτε και για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).

Οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται από την ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή και δεν θα πρέπει να ακολουθείται πιστά. 

Πολλές από τις πληροφορίες αποτελούν προσωπικές γνώμες/απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι και λανθασμένες. 

Δεν εγγυόμαστε για αυτές και δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν οι χρήστες αποφασίσουν να ακολουθήσουν τυχόν συμβουλές/γνώμες που προέρχονται από την Ιστοσελίδα μας.

Η Ιστοσελίδα μας παρέχεται στους χρήστες της ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. 

Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας.

Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει “συνδέσμους” προς άλλες Ιστοσελίδες για τις οποίες δεν φέρουμε καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτές ακολουθούν.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο α) που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενης ειδοποίησης, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα υποσέλιδα.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε ή επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, e-book, κ.λ.π.) αποδέχεστε πλήρως τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνετε επίσης ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. 

Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους.